Posts tagged "foodie"

Žena na voditeljskoj poziciji: „Biti žena danas je težak, ali lijep zadatak“

March 8th, 2018 Posted by Foodie 0 thoughts on “Žena na voditeljskoj poziciji: „Biti žena danas je težak, ali lijep zadatak“”

Kako voditi nekoliko restorana u isto vrijeme, a pritom da sve funkcionira – da gosti budu zadovolji, a tim na liniji uvijek spreman i nasmijan? Nimalo lak zadatak, no naše voditeljice na lokacijama spremno su prihvatile sve izazove.

Ivana Plenčić dio je tima u Splitu, te je voditeljica food koncepata Foodie Daily Restaurant, MEX, WokMe, Pasta Fasta, Aladin Kebab… Prava moderna žena koja u isto vrijeme ima karijeru i vodi obiteljski život. Odvojila je malo vremena na Međunarodni dan žena kako bi nas uputila u svoju svakodnevnicu.

„Poštujmo se i volimo jer mnoge su se borile za nas i naša prava. Jedna stara kaže da iza svakog snažnog muškarca stoji jedna još snažnije žena i pitanje je koliko nas je hrabrih? Mnogo, i ja sam jedna od njih!“.

 

Najveći izazov mi je bio uklopiti se među staru i dobro uhodanu ekipu te provesti svoje nove ideje i način rada dok su oni bili ušuškani na svoj stari način“, priča Ivana te naglašava da je najvažnije obostrano prihvaćanje i otvaranje novim idejama. „Nema razlike između muških i ženskih poslova – osim kad treba nešto teže skinuti sa police“, šali se Ivana i dodaje: „Razlike postoje… žene istovremeno rade tri stvari odjednom, bolje komuniciraju i imamo bolju intuiciju i razvijenu emocionalnu inteligenciju. Muški kolege su odlični i nemaju problema sa autoritetom. Čak mislim da im je lakša komunikacija sa mnom, nego muškim voditeljima. Lakše se izražavaju“, priča Ivana.

Svijet u kojem živimo je svijet muškaraca i netko je jednom rekao da „muškarac treba da bude muško, a žena udata“. Po meni, žena treba biti sretna i onda više nikome nije ništa dužna. Imamo svoj dan koji je vrlo važan zbog naših prethodnica, te imamo mnogo razloga za slavlje – kao i mnoge slobode. Imamo pravo glasa, dok mnoge žene to nemaju. Imamo pravo na školovanje, dok mnoge nemaju. Pravo slobode odijevanja, mnoge se još moraju pokrivati. Pravo biranja partnera, jer i to mnoge još nemaju. Biti žena danas je težak, ali lijep zadatak“, naglašava Ivana.

Voljeti svoj posao

 

„Volim svoj posao jer mi daje mogućnost napredovanja i educiranja. Daje mi mogućnost da sama slažem svoj dan i ono najvažnije i po meni najbitnije – daje mi sigurnost“, zaključuje Ivana iz Splita. No, ona nije jedina. Julijana je naša voditeljica lokacije u City Center One East. Mlada, no ambiciozna i sposobna. Vodi tim ljudi koji svakodnevno priprema hranu za sve gladne goste.

Želite li i vi biti dio našeg rastućeg tima? Prijavi se na posao i pošalji nam svoju molbu na mail ljudski.potencijali@victus-group.com.

Julijana sa svojim timom u CCO East

Jela inspirirana receptima poznatih svjetskih kuhara u FOODIE Daily Restaurant

September 14th, 2017 Posted by Novo 0 thoughts on “Jela inspirirana receptima poznatih svjetskih kuhara u FOODIE Daily Restaurant”

Ove jeseni FOODIE Daily Restaurant pripremio vam je nova iznenađenja. Naš tim kuhara, inspiriran poznatim svjetskim imenima, otkriva vam prave kulinarske specijalitete.

U dnevnom restoranima, koje možete naći na lokacijama u Centru Cvjetni, Arena Centru, Avenue Mallu u Zagrebu, City Center One East i West, te City Center One Split – predstavljamo nova jela još bolje recepture!

 

Jela inspirirana receptima chefa Gordona Ramseya

  • SLASNA SVINJSKA REBARCA ……. 39 kn

           Sticky pork ribs 

  • SVINJSKI KOTLET SA SLATKO KISELOM PAPRIKOM ……. 35 kn

           Pork chop with sweet & sour peppers

  • CARSKO PEČENJE ……. 39 kn

           Slow roasted pork belly 

Jela inspirirana receptima chefa Jamieja Olivera

  • PEČENO CARSKO PILE ……. 35 kn

          Empire roast chicken  

Jela inspirirana receptima chefa Raymonda Blanca

  • POŠIRANA PILETINA U KREM UMAKU SA SHIITAKE GLJIVAMA I PORILUKOM ……. 35 kn

          Poached chicken with shiitake mushrooms and leeks in cream sauce

  • GOVEDINA NA BURGUNDSKI NAČIN  39 kn

          Beef Bourguignon

 

NAGRADNA IGRA: Osvoji put u Gardaland za 4 osobe

April 3rd, 2017 Posted by Novo 0 thoughts on “NAGRADNA IGRA: Osvoji put u Gardaland za 4 osobe”

KLASA: UP/I-460-02/17-01/153

URBROJ: 513-07-21-01/17-4

Zagreb, 23. ožujka 2017. 

 

Na temelju Zakona o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Avenija d.o.o, Avenija Dubrovnik 16/7, 10000 Zagreb, OIB 33180328954, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Ispuni anketu i osvoji

Vikend u Gardalandu za 4 osobe“

 

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Avenija d.o.o, Avenija Dubrovnik 16/7, 10000 Zagreb, OIB 33180328954

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra provodi se od 3. travnja 2017. godine do 1. srpnja 2017. godine u  svim restoranima Foodie, WokMe, MEX, PastaFasta, FreshME, Aladin kebab, Salatica, Fruteria, Čušpajz&Faširanac. Popis svih lokacija nalazi se na internet stranici www.foodcity.com.hr

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre naprave kupovinu bilo kojeg obroka u bilo kojem restoranu Foodie, WokMe, MEX, PastaFasta, FreshME, Aladin kebab, Salatica, Fruteria, Čušpajz&Faširanac – te ispune anketu koja se prikuplja na licu mjesta prvi tjedan u mjesecu. Broj računa također je potrebno upisati na anketu, ispuniti obavezne osobne podatke (ime i prezime, broj telefona, e-mail) te ubaciti u označenu kutiju.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno napisan na anketi od strane iste ili druge osobe, ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Avenija d.o.o.  kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od: Nagradnog vikend putovanja u talijanski zabavni par Gardaland za 4 osobe. Nagrada uključuje smještaj, polupansion i prijevoz u organizaciji putničke agencije Atlas d.d. Nagradni fond iznosi 2320kn.

Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika održat će se 03. srpnja 2017. godine u 14:00 h u prostorijama tvrtke Avenija d.o.o. U izvlačenju jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu. U slučaju da jedna osoba bude izvučena više od jednog puta, imat će pravo na nagradu za koju je izvučena prvi put u tom krugu izvlačenja. Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Dobitnici će biti izvučeni metodom slučajnog odabira.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu. Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 7 dana od izvlačenja na Internet stranici www.foodcity.com.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave na adresi Avenija d.o.o., Avenija Dubrovnik 16/7 Zagreb.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, i broj mobitela priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.foodcity.com.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu. Odluka priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjeru ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.foodcity.com.hr kao i na Facebook stranicama Foodie, Mex-Mexican Food i WokMe prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem upotnika, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti putem maila. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

FOODIE team kuha za vas: ” Hrana je zadovoljstvo i užitak”

February 24th, 2017 Posted by Novo 0 thoughts on “FOODIE team kuha za vas: ” Hrana je zadovoljstvo i užitak””

U bogatoj ponudi FOODIE restorana pronađite raznoliku, već pripremljenu hranu, po domaćim receptima. Jedan od naših kuhara, Vladimir Gorički, otkrio nam je što je važno pri pripremi hrane te koji su izazovi kuhara.

Što Vama predstavlja hrana?

Zadovoljstvo i užitak. Hrana mora u potpunosti preuzeti um osobe koja ju jede. Samo na taj način ćemo se prepustiti uživanju u obroku.

Što čovjek mora imati za rad u kuhinji?

Želju i odgovornost. U kuhinji nema mjesta onima koji ne žele biti tamo. U kuhanju se treba uživati jer samo tako možeš pripremiti najbolju klopu. Uz to, treba biti odgovoran. Paziti koliko ćeš soli staviti ili zapapriti, zapeći jače ili staviti malo više ulja… Ne vole svi hranu kakvu ti voliš i treba biti odgovoran u pripremi hrane.

Eksperimentirate li u kuhinji ili ste tradicionalni u receptima?

Kako Foodie u ponudi svaki dan ima više glavnih jela, nemam previše vremena eksperimentirati te se uglavnom držim već uhodanih i od strane gostiju odobrenih recepata. Naravno, svaki dan pokušam barem malo unaprijediti recept. Sitnice, ali vrijede.

Tko kuha doma, Vi ili supruga?

Kako kada. Ovisi kako se osjećamo. Kada mi padne na pamet jelo koje dugo nisam jeo, pošaljem suprugu da se odmara, a ja se bacam na posao. U takvim situacijama najčešće se pojede sve do posljednje žlice 🙂

Spoj tradicionalne i moderne kuhinje, vrhunska usluga i ugodan ambijent samo su neki u nizu razloga zbog kojih ćete biti česti gost Foodie restorana koje možete pronaći u svim većim shopping centrima – Centar Cvjetni, City Center One West, East i Split, Avenue Mall Zagreb i Arena Centar.