Menu

NAGRADNA IGRA: Osvoji put u Gardaland za 4 osobe

0 Comment


KLASA: UP/I-460-02/17-01/153

URBROJ: 513-07-21-01/17-4

Zagreb, 23. ožujka 2017. 

 

Na temelju Zakona o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Avenija d.o.o, Avenija Dubrovnik 16/7, 10000 Zagreb, OIB 33180328954, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Ispuni anketu i osvoji

Vikend u Gardalandu za 4 osobe“

 

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Avenija d.o.o, Avenija Dubrovnik 16/7, 10000 Zagreb, OIB 33180328954

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra provodi se od 3. travnja 2017. godine do 1. srpnja 2017. godine u  svim restoranima Foodie, WokMe, MEX, PastaFasta, FreshME, Aladin kebab, Salatica, Fruteria, Čušpajz&Faširanac. Popis svih lokacija nalazi se na internet stranici www.foodcity.com.hr

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre naprave kupovinu bilo kojeg obroka u bilo kojem restoranu Foodie, WokMe, MEX, PastaFasta, FreshME, Aladin kebab, Salatica, Fruteria, Čušpajz&Faširanac – te ispune anketu koja se prikuplja na licu mjesta prvi tjedan u mjesecu. Broj računa također je potrebno upisati na anketu, ispuniti obavezne osobne podatke (ime i prezime, broj telefona, e-mail) te ubaciti u označenu kutiju.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno napisan na anketi od strane iste ili druge osobe, ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Avenija d.o.o.  kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od: Nagradnog vikend putovanja u talijanski zabavni par Gardaland za 4 osobe. Nagrada uključuje smještaj, polupansion i prijevoz u organizaciji putničke agencije Atlas d.d. Nagradni fond iznosi 2320kn.

Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika održat će se 03. srpnja 2017. godine u 14:00 h u prostorijama tvrtke Avenija d.o.o. U izvlačenju jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu. U slučaju da jedna osoba bude izvučena više od jednog puta, imat će pravo na nagradu za koju je izvučena prvi put u tom krugu izvlačenja. Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Dobitnici će biti izvučeni metodom slučajnog odabira.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu. Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 7 dana od izvlačenja na Internet stranici www.foodcity.com.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave na adresi Avenija d.o.o., Avenija Dubrovnik 16/7 Zagreb.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, i broj mobitela priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.foodcity.com.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu. Odluka priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjeru ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.foodcity.com.hr kao i na Facebook stranicama Foodie, Mex-Mexican Food i WokMe prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem upotnika, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti putem maila. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *